นิยามที่ดีที่สุด
แมวอโศก

- เซเลปแห่งสถานี BTS อโศก พบได้บริเวณบันไดเลื่อนเชือมต่อกับ MRT สุขุมวิท
- นอนทั้งวัน
- นอนแล้วก็นอน
- เจ้าพวกมนุษย์
- ทาสแมว


วันนี้เห็นแมวอโศกนอนอีกแล้ว - OL ท่านนั้นกล่าว