นิยามที่ดีที่สุด
มาแว้ว

มาจากวลีฮิตในขณะนั้น "ฮะโหน่งมาแว้ว"


เต้าหู้ทอด เผือกทอด ข้าวโพดทอด มาแว้วครับ