มาแว้ว


1

มาจากวลีฮิตในขณะนั้น "ฮะโหน่งมาแว้ว"

เต้าหู้ทอด เผือกทอด ข้าวโพดทอด มาแว้วครับ


เสนอนิยามใหม่

มาแว้ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง