นิยามที่ดีที่สุด
แมวมอง

สื่อที่มองหาคนที่โดนใจ เอาไปแสดงละคร หรือโชว์ต่างๆ


เห๊ยย!! ดูนั่น มีแมวมองมาชวนเขาไปด้วยแหละ อิิดอก(กุอยากไปอ้ะ)