มวลมหาประชาชน


2

จำนวนคนสองหมื่นคนที่นับได้ห้าล้านคน

นับกูไปกี่รอบวะ


1

คนที่เห็นด้วยกับกูทุกคน

“ มวลมหาประชาชน” มีปริมาตรเท่าไหร่ ใช้สูตร D=M/V
(mr.หกสิงหา

How to translate the word "มวลมหาประชาชน" into English?
(mr.kengkie)


เสนอนิยามใหม่

มวลมหาประชาชน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง