นิยามที่ดีที่สุด
มวลมหาประชาชน

จำนวนคนสองหมื่นคนที่นับได้ห้าล้านคน


นับกูไปกี่รอบวะ

มวลมหาประชาชน

คนที่เห็นด้วยกับกูทุกคน


" มวลมหาประชาชน" มีปริมาตรเท่าไหร่ ใช้สูตร D=M/V
(mr.หกสิงหา

How to translate the word "มวลมหาประชาชน" into English?
(mr.kengkie)