นิยามที่ดีที่สุด
แมวบิน

สิ่งที่แปลกประหลาด เหนือคาด ไม่สามารถเป็นไปได้ มักถูกใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนประเด็นพูดคุย หรือเพื่อเบี่ยงความสนใจ


A: นี่ๆ เห็ดอะไร บินได้
B: เห็ดนางฟ้า
A: ผิด เห็ดปี๊
B: ... ไม่เก็ตอ่ะ
A: อ้าวไม่เก็ตเหรอ....... *ชี้* แมวบิน
ด้วยความตกใจ B จึงหันมองตามที่ A ชี้แต่ก็ไม่เห็นแมวบินแป๊ะอะไร พอหันกลับมา A ก็หายหัวไปแล้ว

แมวบิน

แมวชนิดหนึ่ง บินบาฟ้า พ่นสายรุ้งจากตูด


Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan