มาวิน


5

มาวินมาแวะ

คนกำเนิดจากน้ำ


5

เกย์เทพในตำนาน ซึ่งเคยโด่งดังจากผลงานกระทู้ดักควายในประมูล ส่งผลให้มีผู้สรรเสริญเป็นจำนวนมาก

มาวินมาแวะ


0

เกย์ผู้ยิ่งใหญ่ โด่งดังจากประมูล ปัจจุบันท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของประมูล และเกย์แล้ว

รวงเรืองพวงครูมวย รวงเรืองพวยท่อนเอ็น
ก้าวข้ามอาเบะ อาจารย์มาวิน
คราบคาวท่วมน้ำกาม กำเนิดมาจากน้ำ
กระเด้าทะลวงวาร อุดมการณ์ท่านมาวิน
เสียบสบายต้องใช้เจล เสียบพวงทะลวงทวาร
เก็บสบู่ระวังจะเสร็จ อาจารย์มาวิน
ออกุนเจริญ เทพทวย พวยโต
ท่านอาจารย์มาวิน
รวงเรืองพวงครูมวย รวงเรืองพวยท่อนเอ็น
ก้าวข้ามอาเบะ อาจารย์มาวิน
อาจารย์มาวิน


เสนอนิยามใหม่

มาวิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง