นิยามที่ดีที่สุด
มาวิน

เกย์เทพในตำนาน ซึ่งเคยโด่งดังจากผลงานกระทู้ดักควายในประมูล ส่งผลให้มีผู้สรรเสริญเป็นจำนวนมาก


มาวินมาแวะ

มาวิน

มาวินมาแวะ


คนกำเนิดจากน้ำ

มาวิน

เกย์ผู้ยิ่งใหญ่ โด่งดังจากประมูล ปัจจุบันท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของประมูล และเกย์แล้ว


รวงเรืองพวงครูมวย รวงเรืองพวยท่อนเอ็น
ก้าวข้ามอาเบะ อาจารย์มาวิน
คราบคาวท่วมน้ำกาม กำเนิดมาจากน้ำ
กระเด้าทะลวงวาร อุดมการณ์ท่านมาวิน
เสียบสบายต้องใช้เจล เสียบพวงทะลวงทวาร
เก็บสบู่ระวังจะเสร็จ อาจารย์มาวิน
ออกุนเจริญ เทพทวย พวยโต
ท่านอาจารย์มาวิน
รวงเรืองพวงครูมวย รวงเรืองพวยท่อนเอ็น
ก้าวข้ามอาเบะ อาจารย์มาวิน
อาจารย์มาวิน