ภาพปลากรอบ


6

(น.) ภาพประกอบ

ก: คอมกรุเสีย ไม่รู้เป็นไร
ข: ขอภาพปลากรอบโหน่ย
ก: เอาปลาไปทำอะไรวะ
ข: ภาพประกอบโว้ย บ้านนอก เซาะกราว
ก: เซาะพ่อง


เสนอนิยามใหม่

ภาพปลากรอบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง