นิยามที่ดีที่สุด
ภาพปลากรอบ

(น.) ภาพประกอบ


ก: คอมกรุเสีย ไม่รู้เป็นไร
ข: ขอภาพปลากรอบโหน่ย
ก: เอาปลาไปทำอะไรวะ
ข: ภาพประกอบโว้ย บ้านนอก เซาะกราว
ก: เซาะพ่อง