นิยามที่ดีที่สุด
ภูมิ

เอาดะ


ขอภูมิทีดิ เอาดะ เอาดะ

ภูมิ

หล่อเท่สมาดหน้าตาดีผู้หญิงชอบ


ภูมิสาวติด

ภูมิ

คุณชาย มากอวด กวนตีน ปากลำโพง


กายรักนานา