นิยามที่ดีที่สุด
ภูมิพล

กษัตริย์ของคนไทยที่ควรเคารพนับถือและไม่ควรดูหมิ่นหรือต่อว่าหยามคาย


ทรงพระเจริญ

ภูมิพล

ทรงพระจรวยเคิญ


อุ้ยพิมพ์ผิดค่ะ