นิยามที่ดีที่สุด
ภระญาต์

ภระญาต์ อ่านว่า พระ-ยา เปนคำที่มีความหมายถึง ผู้หญิงที่มีตูดใหญ่เป็นพิเศษใหญ่เกินวัยเกินเหตุหรือน่า"ฟัคก์"
เปนพิเศษ
คำศัพท์ จากอาจารย์เครือ สัพพะ พะจะนานะเกรียน ฉบับภาษาไทย
ศาสตราจารย์(พิเศษ) แดนเนียล เคเอฟซี
Professor (Speacial) Daniel KayeEfSee


ก:อืมหือดูตูดน้องเค้าดิ
ข:ทามไมวะ
ก:แม่งภระญาต์ชิปหาย
ข:กูเงี่ยนละ