ภระญาต์


2

ภระญาต์ อ่านว่า พระ-ยา เปนคำที่มีความหมายถึง ผู้หญิงที่มีตูดใหญ่เป็นพิเศษใหญ่เกินวัยเกินเหตุหรือน่า"ฟัคก์"
เปนพิเศษ
คำศัพท์ จากอาจารย์เครือ สัพพะ พะจะนานะเกรียน ฉบับภาษาไทย
ศาสตราจารย์(พิเศษ) แดนเนียล เคเอฟซี
Professor (Speacial) Daniel KayeEfSee

ก:อืมหือดูตูดน้องเค้าดิ
ข:ทามไมวะ
ก:แม่งภระญาต์ชิปหาย
ข:กูเงี่ยนละ


เสนอนิยามใหม่

ภระญาต์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง