ภูธีร์


2

คู่เกย์แห่งฮอร์โมน

อยากรู้ ไปดูฮอร์ไมนตอน4


1

คู่เกย์

มึงเมินภูธีร์เลยวะ


เสนอนิยามใหม่

ภูธีร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง