ภัทรพล เสือสอาด


2

น้องเหยินประจำจังหวัดเพชรบุรี ทำอะไรไม่ค่อยเป็น ปอดแหกขี้กลัวอ่อนติดแม่

ไม่เอาแม่ไม่ให้ไป


เสนอนิยามใหม่

ภัทรพล เสือสอาด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง