นิยามที่ดีที่สุด
ภานพ

เป็นคนที่เก่งด้านการปิดบังความลับ เมื่อมีคนโทรเข้า ทุกคน จะเป็น แม่หมด ไม่ว่าจะเพื่อน พ่อ ปู่ ย่า ตา ยาย เมีย


ภานพ ครองทรัพย์