ภานพ


1

เป็นคนที่เก่งด้านการปิดบังความลับ เมื่อมีคนโทรเข้า ทุกคน จะเป็น แม่หมด ไม่ว่าจะเพื่อน พ่อ ปู่ ย่า ตา ยาย เมีย

ภานพ ครองทรัพย์


เสนอนิยามใหม่

ภานพ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง