ผงก


1

อาการตอบรับหรือตอบสนอง

...


เสนอนิยามใหม่

ผงก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง