ไม่ได้กล่าวไว้


3

การใส่ความเห็นของตนเอง มุกตลก ข้อความเสียดสี ต่อด้วยการนำชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงมาแนบ และจบด้วยวลีข้างต้นเพื่อความตลกขบขัน ได้รับความนิยมพอสมควรในสังคมไซเบอร์

"Stay Hungry ... Stay Hungry"
--Steve Jobs ไม่ได้กล่าวไว้ (@khajochi)


เสนอนิยามใหม่

ไม่ได้กล่าวไว้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง