นิยามที่ดีที่สุด
ไม่ได้กล่าวไว้

การใส่ความเห็นของตนเอง มุกตลก ข้อความเสียดสี ต่อด้วยการนำชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงมาแนบ และจบด้วยวลีข้างต้นเพื่อความตลกขบขัน ได้รับความนิยมพอสมควรในสังคมไซเบอร์


"Stay Hungry ... Stay Hungry"
--Steve Jobs ไม่ได้กล่าวไว้ (@khajochi)