นิยามที่ดีที่สุด
มุด

ถ้ำมอง แอบส่อง จากมุมต่ำ


ไปมุดกัน

มุด

การใช้สกิลล่องหลในเกมออนไลน์


-ไอ้แอส! มึงมุดแล้วกูจะลาสมึงไงวะ?
-แม่งมุดลาสกู!

มุด

พวกกาก เอาแต่มุด หนี


เชี้ยแม่งชอบมุดว่ะ

มุด

อาการซุกตัวหรือซุกหน้าเข้ากับบางสิ่งบางอย่างทำให้ผู้อื่นมองไม่เห็นเร่


-นี่! ตื่นได้แล้ว มัวแต่มุดหน้ากับผ้าห่มอยู่นั่นแหละ
-อย่ามุดเข้าไปในอุโมงค์ ท่อ หรือ ใต้ท้องรถนะ