นิยามที่ดีที่สุด
มาโดกะ

บร๊ะแม่เวทย์มนตร์สีชมพู เป็นศาสดาแห่งศาสนามาโดกะ


โฮมุระจัง: มาโดกะ.. เพื่อนของชั้น ฟืดด ฟาดดด

มาโดกะ

มนัสวิน


ถ้ามีมาโดกากล่ะก็ มนัสวินแน่ๆ