มาโดกะ


11

บร๊ะแม่เวทย์มนตร์สีชมพู เป็นศาสดาแห่งศาสนามาโดกะ

โฮมุระจัง: มาโดกะ.. เพื่อนของชั้น ฟืดด ฟาดดด


-4

มนัสวิน

ถ้ามีมาโดกากล่ะก็ มนัสวินแน่ๆ


เสนอนิยามใหม่

มาโดกะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง