มุซซี่


1

อิสลามผู้ขวางโลก บอกตัวเองเป็นศาสนาแห่งสันติ แต่มีปัญหา ใช้ความรุนแรงเป็นที่ตั้ง ไม่เคยเข้ากับใครได้ แต่กลับพยายามยัดเยียด ผู้อื่น

มุซซี่ : Allahu Akbar !

Boom !!


เสนอนิยามใหม่

มุซซี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง