นิยามที่ดีที่สุด
มุซซี่

อิสลามผู้ขวางโลก บอกตัวเองเป็นศาสนาแห่งสันติ แต่มีปัญหา ใช้ความรุนแรงเป็นที่ตั้ง ไม่เคยเข้ากับใครได้ แต่กลับพยายามยัดเยียด ผู้อื่น


มุซซี่ : Allahu Akbar !

Boom !!