ไม่ใช่นะครับ ไม่ถูกนะครับ


-1

เป็นคำพูดในเกมโชว์สัญชาติสารขันฑ์ รายการหนึ่ง ที่พิธีกร จะพูดออกมา หากตอบผิด

ก:อะไรเอ่ย
ข:เอื้อนเอ่ย
ก:ไม่ใช่นะครับ ไม่ถูกนะครับ


เสนอนิยามใหม่

ไม่ใช่นะครับ ไม่ถูกนะครับ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง