นิยามที่ดีที่สุด
ไม่ใช่นะครับ ไม่ถูกนะครับ

เป็นคำพูดในเกมโชว์สัญชาติสารขันฑ์ รายการหนึ่ง ที่พิธีกร จะพูดออกมา หากตอบผิด


ก:อะไรเอ่ย
ข:เอื้อนเอ่ย
ก:ไม่ใช่นะครับ ไม่ถูกนะครับ