นิยามที่ดีที่สุด
ไม่ใจเลย

ไม่ได้ใจ ไม่โดนใจ ไม่ได้ดั่งใจ


A:พรุ่งนี้ตรวจผมนะเว้ย
B:โฮ้ๆ! อาจารย์ไม่ใจเลย