ไม่จุ


1

ไม่รู้

เราไม่จุ ว่าเพื่อนนายไปไหน


1

แปลว่าไม่พอ ใช้ในภาคใต้ตอนล่าง

แกๆ เสื้อตัวนี้ใส่ไม่จุเลยอะ


เสนอนิยามใหม่

ไม่จุ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง