นิยามที่ดีที่สุด
ไม่จุ

แปลว่าไม่พอ ใช้ในภาคใต้ตอนล่าง


แกๆ เสื้อตัวนี้ใส่ไม่จุเลยอะ

ไม่จุ

ไม่รู้


เราไม่จุ ว่าเพื่อนนายไปไหน