นิยามที่ดีที่สุด
ไม่ใจ

ป๊อด


โหย มึงแม่ง ไม่ใจเลย

ไม่ใจ

ไม่ดีเลย


ไม่ใจเลย