ไปเย้เสนอนิยามใหม่

ไปเย้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง