นิยามที่ดีที่สุด
ไปเย้

มันมาจาก คำว่า "ไปเยี่ยวนั้นเอง"


เฮ้ย แม่งไปเย้กันเถอะกรูส์ไม่ไหวแล้ว