ปุ๋ย


1

หนูคัพซีแล้วค่ะ

เกาหัวแล้วเอามาดม


เสนอนิยามใหม่

ปุ๋ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง