โปโยะ


2

เกย์

โปโยะเป็นเกย์


เสนอนิยามใหม่

โปโยะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง