ปายฝน


1

แรดจริงๆ

A:คนนั้นผัวกู
B:มึงอย่ามาปายฝน


เสนอนิยามใหม่

ปายฝน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง