นิยามที่ดีที่สุด
ปายฝน

แรดจริงๆ


A:คนนั้นผัวกู
B:มึงอย่ามาปายฝน