ปัยหั้ยโพ้ล


1

แผลงมาจากคำว่า ไปให้พ้น

มึงปัยหั้ยโพ้ลเลย


1

ภาษาโง่ๆ ของคนพิมพ์ไม่เป็น

กาก ปัยหั้ยโพ้ล เลยไอสัสหมา


เสนอนิยามใหม่

ปัยหั้ยโพ้ล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง