นิยามที่ดีที่สุด
ปัยหั้ยโพ้ล

ภาษาโง่ๆ ของคนพิมพ์ไม่เป็น


กาก ปัยหั้ยโพ้ล เลยไอสัสหมา

ปัยหั้ยโพ้ล

แผลงมาจากคำว่า ไปให้พ้น


มึงปัยหั้ยโพ้ลเลย