นิยามที่ดีที่สุด
ปรุ

(N.) สรรพนามในการเรียกชื่อมนุษย์ผู้มีอุกกาบาตยักษ์อยู่ตรงบริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้า และมักใช้คำอื่นร่วมได้ เช่น หลุมสิว สป๊องบ๊อบส์ ดวงจันทร์คันคะเยอ หลุมดำ ฯลฯ ตามแต่จะสมควร


อีปรุหน้าหลุมสิว!!!