โปร


1

โปรแกรมช่วยเล่นเกม เป็นที่น่ารำคาญของคนรอบข้างเนื่องจากผู้ใช้โปรจะสามารถทำสิ่งที่ผู้ดล่นธรรมดาทำไม่ได้เช่น โปรมองทะลุ โปรเป่าหัวแตก โปรบิน โปรล๊อกเป้า โปรไม่แสดงชื่อ โปรวาง/กู้ระเบิด โปรอัดแรง ฯลฯ

แมร่งโปรกากสาส มุงออกไปจากห้องเลยอิขยะสังคม


0

ตตตตตตตตกกกกกกกกก...จบ

5555555555555555555555555555555555555555!!Q


เสนอนิยามใหม่

โปร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง