นิยามที่ดีที่สุด
โปร

โปรแกรมช่วยเล่นเกม เป็นที่น่ารำคาญของคนรอบข้างเนื่องจากผู้ใช้โปรจะสามารถทำสิ่งที่ผู้ดล่นธรรมดาทำไม่ได้เช่น โปรมองทะลุ โปรเป่าหัวแตก โปรบิน โปรล๊อกเป้า โปรไม่แสดงชื่อ โปรวาง/กู้ระเบิด โปรอัดแรง ฯลฯ


แมร่งโปรกากสาส มุงออกไปจากห้องเลยอิขยะสังคม

โปร

ตตตตตตตตกกกกกกกกก...จบ


5555555555555555555555555555555555555555!!Q