ป้าย่อส่วน


1

คือคำเรียกเด็กหน้าแก่ หน้าแก่แต่เด็ก หน้าเหมือนป้า

มึงๆ อีเด็กนี่ หน้าแก่สัดๆเลยว่ะ แม่งป้าย่อส่วน


เสนอนิยามใหม่

ป้าย่อส่วน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง