นิยามที่ดีที่สุด
ป้าย่อส่วน

คือคำเรียกเด็กหน้าแก่ หน้าแก่แต่เด็ก หน้าเหมือนป้า


มึงๆ อีเด็กนี่ หน้าแก่สัดๆเลยว่ะ แม่งป้าย่อส่วน