ป๋มลักกุน


1

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่า ผมรักคุณ

ป๋มลักกุนนะ


เสนอนิยามใหม่

ป๋มลักกุน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง