นิยามที่ดีที่สุด
ป๋มลักกุน

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่า ผมรักคุณ


ป๋มลักกุนนะ