นิยามที่ดีที่สุด
ปม

ปม ย่อมาจากคำว่า ประมาณ
อาจจะเติมจุดข้างหลังด้วย เวลาพิมพ์เป็นประโยคติดกัน


A : มึงตื่นยัง
B : พึ่งตื่น
A : แล้วเมื่อไหร่จะมาถึงเนี่ย
B : ปม. 15 นาทีก็ถึงแล้ว