ไคตัล


1

1 เมษาน้ำตาสาดใจ

รักแท้แพ้แมวน้ำ


เสนอนิยามใหม่

ไคตัล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง