โคตรหยอง


1

โคตรกลัว,โคตรอ่อน

ใจตุ๊ด


เสนอนิยามใหม่

โคตรหยอง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง