นิยามที่ดีที่สุด
โคตรหยอง

โคตรกลัว,โคตรอ่อน


ใจตุ๊ด