นิยามที่ดีที่สุด
โคตรคุ้มค่า

ควมประหยัด


a:โคตรคุ้มค่า
b:อะไรของมึงว่ะ