โคตรคุ้มค่า


1

ควมประหยัด

a:โคตรคุ้มค่า
b:อะไรของมึงว่ะ


เสนอนิยามใหม่

โคตรคุ้มค่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง