คำตอบสุดยอดแห่งชีวิต จักรวาล และทุกสรรพสิ่ง


4

"42"

"Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything (42)" - Deep Thought


เสนอนิยามใหม่

คำตอบสุดยอดแห่งชีวิต จักรวาล และทุกสรรพสิ่ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง