นิยามที่ดีที่สุด
คำตอบสุดยอดแห่งชีวิต จักรวาล และทุกสรรพสิ่ง

"Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything (42)" - Deep Thought