แคท ตฤณญา


1

กรรัมภา

นมอย่างบึ้ม


เสนอนิยามใหม่

แคท ตฤณญา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง