คัน


1

อาการของ ผญ ที่ต้องการอยากมีเพศสัมพันธ์

ผัวจ๋าฉันคันจังงงงงงงงง


เสนอนิยามใหม่

คัน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง