นิยามที่ดีที่สุด
คน

เหี้ย


คนเหี้ย

คน

สิ่งที่กินความฝันและความหวังเป็นอาหาร


สิ่งที่กินความฝันและความหวังเป็นอาหารคือ ??? คนไงล่ะ

คน

การวนของเหลวในภาชนะ ให้ไม่ไหม้ หรือติดภาชนะ


คนกระทะให้ที

คน

แมวเหอะ


เมี้ยวๆ