คน


7

เหี้ย

คนเหี้ย


1

แมวเหอะ

เมี้ยวๆ


1

การวนของเหลวในภาชนะ ให้ไม่ไหม้ หรือติดภาชนะ

คนกระทะให้ที


1

สิ่งที่กินความฝันและความหวังเป็นอาหาร

สิ่งที่กินความฝันและความหวังเป็นอาหารคือ ??? คนไงล่ะ


เสนอนิยามใหม่

คน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง