นิยามที่ดีที่สุด
เคน

เมนโวคอลของ vixx สี่มิติไม่มีใครเข้าถึงได้ เป็นคนเดียวใน vixx ที่ทำให้เลโอหัวเราะ


มันบ้า มันเกรียน แต่แม่งร้องเพลงเพราะ <3

เคน

คนใส่แว่นที่ชอบน้องตัวเอง


Candy