นิยามที่ดีที่สุด
คีน

เป็นนักมวยอยู่ที่แดน ประทิว แถมโง่ว ด้วย


ไอ้ คีนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน

คีน

เป็นนักมวยที่ที่แดน ประทิว แถมโง่ว ด้วย


คีน