คีน


1

เป็นนักมวยที่ที่แดน ประทิว แถมโง่ว ด้วย

คีน


1

เป็นนักมวยอยู่ที่แดน ประทิว แถมโง่ว ด้วย

ไอ้ คีนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน


เสนอนิยามใหม่

คีน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง