นิยามที่ดีที่สุด
คนข้างล่าง

@khonkanglang - เจ้าของเดียวกับอินสตาเกรียน


คนข้างล่างเป็นแฟนกรวย