คนข้างล่าง


9

@khonkanglang - เจ้าของเดียวกับอินสตาเกรียน

คนข้างล่างเป็นแฟนกรวย


เสนอนิยามใหม่

คนข้างล่าง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง