คนของแม้ว


1

กูรออยู้

ไอ้พวกเวน


เสนอนิยามใหม่

คนของแม้ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง