นิยามที่ดีที่สุด
คนึง

คิดคำนึงถึงผัวเก่า บรรยากาศเก่าๆที่เคยได้อยู่ร่วมกับผู้ชาย


กุเดินกลับบ้านทางนี้แล้วกุคนึงหว่ะ
แปล กุเดินกลับบ้านทางนี้แล้วกุคิดถึงผัวเก่าหว่ะ

เป็นต้น