คนึง


1

คิดคำนึงถึงผัวเก่า บรรยากาศเก่าๆที่เคยได้อยู่ร่วมกับผู้ชาย

กุเดินกลับบ้านทางนี้แล้วกุคนึงหว่ะ
แปล กุเดินกลับบ้านทางนี้แล้วกุคิดถึงผัวเก่าหว่ะ

เป็นต้น


เสนอนิยามใหม่

คนึง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง