นิยามที่ดีที่สุด
คนดี

เดิมทีแปลว่า คนที่ดี ดีที่แปลว่าดี งดงาม น่าชื่นชม แต่ปัจจุบันหมายถึง คนที่บอกว่าตัวเองดี แต่การกระทำตรงข้ามไปในทางเลว คนดีมันต้องให้คนอื่นบอก ไม่ใช่พูดเองเออเองนะเฮ้ย


คนดีนี่มันดีจริงๆ