คนดี


11

เดิมทีแปลว่า คนที่ดี ดีที่แปลว่าดี งดงาม น่าชื่นชม แต่ปัจจุบันหมายถึง คนที่บอกว่าตัวเองดี แต่การกระทำตรงข้ามไปในทางเลว คนดีมันต้องให้คนอื่นบอก ไม่ใช่พูดเองเออเองนะเฮ้ย

คนดีนี่มันดีจริงๆ


เสนอนิยามใหม่

คนดี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง