นิยามที่ดีที่สุด
คนแดนไกล

คน + แดนไกล หมายถึงคนที่อยู่ในที่ที่ห่างออกไปจากตัวผู้พูดและผู้ฟัง
แต่ส่วนใหญ่ก็หมายถึง ทักษิณ ชินวัตร นั่นแหละ


ชาวพันทิปกล่าวว่า "หากคนแดนไกลรู้จักพอ คงไม่ต้องเร่ร่อนแบบทุกวันนี้ จริงไหมครับ"