คนแดนไกล


1

คน + แดนไกล หมายถึงคนที่อยู่ในที่ที่ห่างออกไปจากตัวผู้พูดและผู้ฟัง
แต่ส่วนใหญ่ก็หมายถึง ทักษิณ ชินวัตร นั่นแหละ

ชาวพันทิปกล่าวว่า "หากคนแดนไกลรู้จักพอ คงไม่ต้องเร่ร่อนแบบทุกวันนี้ จริงไหมครับ"


เสนอนิยามใหม่

คนแดนไกล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง