คันแตด


8

ย่อมาจาก "คันแตดจัง" ซึ่งในความหมายภาษามลายูหมายถึงเชื้อราในร่มผ้า

ห่าเอ๊ย คันหีโคตร เมื่อวานไปหาหมอ หมอบอกว่าเป็นโรคเชื้อราพันธุ์"คันแตด" เลยเลียให้ซะสะอาดเลย


1

คันแตด

ก็เกาสิ


เสนอนิยามใหม่

คันแตด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง