นิยามที่ดีที่สุด
คันแตด

ย่อมาจาก "คันแตดจัง" ซึ่งในความหมายภาษามลายูหมายถึงเชื้อราในร่มผ้า


ห่าเอ๊ย คันหีโคตร เมื่อวานไปหาหมอ หมอบอกว่าเป็นโรคเชื้อราพันธุ์"คันแตด" เลยเลียให้ซะสะอาดเลย

คันแตด

คันแตด


ก็เกาสิ