เคน ธีรเดช


1

อบอุ่น แฟมิลี่แมน

กูอิจฉาหน่อยบุษกร


เสนอนิยามใหม่

เคน ธีรเดช
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง