คนับ


3

เป็นการลงท้ายอย่างสุภาพเพจ The Dark Knights ll

มาแล้วคนับ
สุดยอดเลยคนับ

//โนวิท


เสนอนิยามใหม่

คนับ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง