นิยามที่ดีที่สุด
คนับ

เป็นการลงท้ายอย่างสุภาพเพจ The Dark Knights ll


มาแล้วคนับ
สุดยอดเลยคนับ

//โนวิท