คนแมน


0

ชื่ออีกชื่อหนึ่งของ ลู่หาน exo เมียติ๋ม คิดว่าตัวเองแมนที่สุดในวง

คนแมนเมียติ๋ม


เสนอนิยามใหม่

คนแมน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง