นิยามที่ดีที่สุด
คนแมน

ชื่ออีกชื่อหนึ่งของ ลู่หาน exo เมียติ๋ม คิดว่าตัวเองแมนที่สุดในวง


คนแมนเมียติ๋ม